C O P Y R I G H T © Creatief Beeldwerk
Back to homepage                      Copyright

S  T   I   C   H   T   I   N   G       C   R  E  A  T  I  E   F       B   E   E   L   D   W   E   R   K
KvK 41105864 - BTW nr 8006.70.486.B.01 - ING Bank 0098048
For international payments: IBAN: NL83INGB0000098048 - BIC: INGBNL2A
Op alle afbeeldingen op deze site rust het copyright van Creatief Beeldwerk.

De inhoud van deze Web Site is beschermd door internationale wetten t.a.v.copyright en handelsmerken. Tenzij anders is aangegeven, blijft Creatief Beeldwerk de eigenaar van het copyright van de afbeeldingen hier afgebeeld.

Het is niet toegestaan om welk grafisch materiaal dan ook van deze website te gebruiken voor reproductie in welke vorm dan ook, te verspreiden, of te veranderen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Creatief Beeldwerk.

Het is echter wel toegestaan om grafische afbeeldingen van deze Web Site te downloaden, uploaden of verzenden naar een andere niet commerciele Web Site, met als doel het promoten van en linken naar: www.creatiefbeeldwerk.nl, of het promoten of aanbieden van items of boeken, die vervaardigd, geillustreerd en/of vormgegeven zijn door Creatief Beeldwerk.

Het is echter niet toegestaan om, als u afbeeldingen voor bovenstaande doeleinden gebruikt, de afbeeldingen te veranderen of er zaken aan toe te voegen of te verwijderen

Als er afbeeldingen worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden, moet altijd een directe link gemaakt worden naar de Web Site van Creatief Beeldwerk.
Zend een email, of vul het formulier in met het Internet adres waar de afbeelding(en) bekeken kan (kunnen) worden.


Het gebruik van afbeeldingen van Creatief Beeldwerk op commerciële Web Sites is, zonder toestemming te allen tijden verboden.
All imagery on this site remains copyright by Creatief Beeldwerk.

The contents of this Web Site are protected by international copyright and trademark laws. Unless otherwise indicated, Creatief Beeldwerk remains the owner of the copyright to the images contained herein.

You are not permitted to copy, reproduce, republish, upload, post, transmit, modify or distribute, in any manner, any graphic material on this web site without the expressed permission of Creatief Beeldwerk.

You are allowed, however, to download, upload or post graphics from this web site to another, noncommercial web site for purposes of promoting and/or linking to: www.creatiefbeeldwerk.nl, or promoting and/or marketing products, items or books created, illustrated and/or designed by Creatief Beeldwerk.

However, if imagery from this web site is used for any of the above stated purposes, you are prohibited, to alter, delete or add anything in these graphics.

If imagery from this web site is used for any of the above stated purposes, you must place next to the graphic(s) used, a direct URL link to the web site of Creatief Beeldwerk, and send an email, or fill in our form containing the URL of the webpage(s) were the graphic(s) can be viewed.

Using any of the imagery of Creatief Beeldwerk on commercial web sites without permission of Creatief Beeldwerk is prohibited.